Graphic Ads Mobile - CPD

Graphic Ads Mobile

Đơn giá VNĐ/tuần, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Vị trí Kích thước Dung lượng Chia sẻ CPD Demo vị trí banner
Trang chủ Combo Bóng đá Combo Tin tức Combo Doanh nhân Combo Bạn trẻ Combo Đời sống Trang chủ Trang
chuyên
mục
Trang bài viết
Top  320x160 (**) 200kb 4 70,000,000 70,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 25,000,000 XEM XEM XEM
Trung tâm 1

300x250 (***)

200kb 4 70,000,000 70,000,000 40,000,000 30,000,000 15,000,000 20,000,000

300x375

(****)

200kb 4 - 90,000,000 60,000,000 40,000,000 25,000,000 30,000,000
Trung tâm 2 300x250 (***) 200kb 4 40,000,000 35,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 12,000,000
Trung tâm 3 300x250 (***) 200kb 4 30,000,000 - - - - -
Onpa-ge 300x250 (***) 200kb 4 - 80,000,000 40,000,000 35,000,000 20,000,000 20,000,000
 

(*) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x200 (đối với banner do 24h xử lý).

(**) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x320 (đối với banner do 24h xử lý).

(***) Kích thước hiển thị tốt nhất: 600x500 (đối với banner do 24h xử lý).

(****) Kích thước hiển thị tốt nhất: 600x750 (đối với banner do 24h xử lý).

(*) Quy định về TVC:  Xem tại đây

(**) Quy định về Slider:  Xem tại đây

 

 

Trang chủ: Trang chủ.

Cb Bóng đá: Bóng đá, Thể thao.

Cb Tin tức: Tin tức, Thế giới.

Cb Doanh nhân: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xe máy, Thị trường tiêu dùng, Pháp luật, Giáo dục, Ô tô.

Cb Bạn trẻ: Thời trang, Du lịch, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech, Đàn ông, Phi thường kỳ quặc, Media.

Cb Đời sống: Làm đẹp, Sức khoẻ, Giải trí, Ẩm thực

 


Demo Sản Phẩm

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#