Graphic Ads Mobile - CPD

Graphic Ads Mobile

Đơn giá VNĐ/tuần, chưa bao gồm 10% VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu

Vị trí Kích thước Dung lượng Chia sẻ CPD Demo vị trí banner
Trang chủ Combo Bóng đá Combo Tin tức Combo Doanh nhân Combo Thời trang Combo Làm đẹp Trang chủ Trang
chuyên
mục
Trang bài viết
Top nhỏ 320x100 (*) 200kb 4 55,000,000 55,000,000 30,000,000 20,000,000 12,000,000 15,000,000 XEM XEM XEM
Top lớn 320x160 (**) 200kb 4 70,000,000 70,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 25,000,000
Trung tâm 1

300x250 (***)

200kb 4 70,000,000 80,000,000 40,000,000 30,000,000 15,000,000 20,000,000
Trung tâm 2 300x250 (***) 200kb 4 40,000,000 35,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 12,000,000
Onpage 300x250 200kb 4 - 80,000,000 40,000,000 35,000,000 20,000,000 20,000,000
 

(*) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x200 (đối với banner do 24h xử lý).

(**) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x320 (đối với banner do 24h xử lý).

(***) Kích thước hiển thị tốt nhất: 600x500 (đối với banner do 24h xử lý).

(*) Quy định về TVC: 

- Áp dụng cho các vị trí: Top lớn 320x160, Inpage

- Banner và TVC gắn trên banner: Khách hàng gửi banner và file video cho 24h

- Nhúng in-banner TVC autoplay sound off giá = giá vị trí x1.3

 

(**) Quy định về Slider: 

- Áp dụng cho các vị trí: Trung tâm 1, Onpage

- Giá add-on = giá vị trí x1.3

- Link demo: Click here

 

Trang chủ: Trang chủ.

Cb Bóng đá: Bóng đá, Thể thao.

Cb Tin tức: Tin tức, Thế giới.

Cb Doanh nhân: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xe máy, Thị trường tiêu dùng, Pháp luật, Giáo dục, Ô tô.

Cb Thời trang: Thời trang, Du lịch, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech, Cười, Phi thường kỳ quặc, Media.

Cb Làm đẹp: Làm đẹp, Sức khoẻ, Đời sống showbiz, Giải trí, Ẩm thực

 


Demo Sản Phẩm

Website tin tức, giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam!

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#