Graphic Ads Desktop - Premium Banners

Premium Background CPD

Đơn giá VNĐ/ngày, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Vị trí Kích thước Dung lượng Chia sẻ CPD Demo
Trang chủ Combo
Bóng đá
Combo
Tin tức
Combo
Doanh nhân
Combo
Bạn trẻ

Combo

Đời sống

Premium
Trang chủ
Phải 1 300x600 200kb 2 45,000,000 - - - - - XEM
Background 444x1040
205x900
200kb
Super Premium Backgroud
Trang chủ
Phải 1 300x600 200kb 2 60,000,000 - - - - - XEM
Background 444x1040
205x900
200kb
Trung tâm 696x150 200kb

Premium
trang trong

(1)

Masthead 1 1100x100 200kb 2 - 25,000,000 15,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb

Premium
trang trong

(2)

Masthead 2 1100x250 200kb 2 - 30,000,000 20,000,000 25,000,000 12,000,000 12,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb

Super Premium Backgroud
Trang trong

(1)

Masthead 1100x100 200kb 2 - 30,000,000 20,000,000 25,000,000 12,000,000 12,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb
Phải 1 300x600 200kb

Super Premium Backgroud
Trang trong

(2)

Masthead 1100x250 200kb 2 - 35,000,000 25,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb
Phải 1 300x600 200kb

 

Premium Background CPM

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Vị trí Kích thước Dung lượng CPM Demo
Trang chủ Combo
Bóng đá
Combo
Tin tức
Combo
Doanh nhân
Combo
Bạn trẻ

Combo

Đời sống

Premium
Trang chủ
Phải 1 300x600 200kb 70,000 - - - - - XEM
Background (**) 444x1040
205x900
200kb
Super Premium Background
Trang chủ
Phải 1 300x600 200kb 90,000 - - - - - -
Background (**) 444x1040
205x900
200kb
Trung tâm 696x150 200kb
Premium
Trang trong (1)
Masthead 1 1100x100 200kb - 50,000 50,000 50,000 45,000 45,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Premium
Trang trong (2)
Masthead 2 1100x250 200kb - 60,000 60,000 60,000 55,000 55,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Masthead
plus
Masthead 2 1100x250 200kb - 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 XEM
Sticky 740x120 200kb
Banner PC layout trang trong (1) Masthead 1 1100x100 200kb - 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb
Phải 2 300x250 200kb
Hot 336x280 200kb
Trôi ngữ cảnh 300x600 200kb
Banner PC layout trang trong (2) Masthead 2 1100x250 200kb - 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb
Phải 2 300x250 200kb
Hot 336x280 200kb
Trôi ngữ cảnh 300x600 200kb

Super premium background PC

(1)

Masthead 1 (*) 1100x100 200kb - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

XEM

Background (**) 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb

Super premium background PC

(2)

Masthead 2 (*) 1100x250 200kb - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

XEM

Background (**) 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb
 

 

 

Trang chủ: Trang chủ.

Cb Bóng đá: Bóng đá, Thể thao.

Cb Tin tức: Tin tức, Thế giới.

Cb Doanh nhân: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xe máy, Thị trường tiêu dùng, Pháp luật, Giáo dục, Ô tô.

Cb Bạn trẻ: Thời trang, Du lịch, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech, Cười, Phi thường kỳ quặc, Media.

Cb Đời sống: Làm đẹp, Sức khoẻ, Đời sống showbiz, Giải trí, Ẩm thực

 

Vùng an toàn bộ Premium Banner Bộ Premium Banner thay đổi kích thước như sau

- Trang chủ:  120x600

- Trang trong: 80x600

(*) Quy định về Masthead (970x250): 
- Banner và TVC gắn trên banner: Khách hàng gửi banner và file video cho 24h.
- Nhúng in-banner TVC autoplay sound off giá = giá vị trí x1.3

(**) Bao gồm background trái + phải. Kích thước thiết kế: Vùng an toàn = 120x600  (80x600 đối với chuyên mục Bóng đá) 

 

Lưu ý: Với các mục Bóng đá, Thể thao, Premium Background trang trong tại các bài viết, trang chuyên mục được ưu tiên hiển thị sau các gói tài trợ dành riêng cho các giải đấu hoặc các sự kiện đặc biệt, như: Premier League, Serie A, Laliga, World Cup, Euro, Asiad, Sea Games, AFF Cup,... (nếu còn tài nguyên)


Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#