Graphic Ads Desktop - Premium Banners

Premium Background Trang chủ mới

Đơn giá VNĐ/ngày, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Vị trí Kích thước Dung lượng Trang chủ Demo

CPD
(Chia sẻ 2)

CPM
Premium Trang chủ Phải 1

300x600

200kb 50,000,000 80,000 Xem
Background

444x1040
170x900

200kb
Super Premium Backgroud
Trang chủ
Phải 1 300x600 200kb 65,000,000 120,000 Xem
Background 444x1040
170x900
200kb
Trung tâm 1 1060x150 200kb
Background U (NEW) Masthead nhỏ 1100x100

200kb

55,000,000 90,000 Xem
Background

444x1040
170x900

200kb
Background U Plus (NEW)

Masthead lớn

1100x250 200kb 80,000,000 150,000 Xem
Background

444x1040

170x900

200kb
Background H (NEW) Background

444x1040

170x900

200kb 50,000,000 80,000

Xem

Trung tâm 1 1060x150 200kb
Background H Plus (NEW) Background

444x1040

170x900

200kb 60,000,000 90,000 Xem
Trung tâm 1 kt lớn 1060x250 200kb
Super Background 1 (NEW) Masthead nhỏ 1100x100 200kb 70,000,000 120,000 Xem
Background

444x1040

170x900

200kb
Phải 1 300x600 200kb
Super Background 2 (NEW) Masthead lớn 1100x250 200kb 100,000,000 200,000 Xem
Background

444x1040

170x900

200kb
Phải 1 300x600 200kb
Horizontal Layout Home Page (NEW) Masthead lớn 1100x250 200kb 60,000,000 90,000 Xem
Trung tâm 1 1060x150 200kb
Trung tâm 2 1060x150 200kb
Full Top Home Page 1 (NEW) Masthead nhỏ 1100x100 200kb 100,000,000 200,000 Xem
Background

444x1040

170x900

200kb
Phải 1 300x600 200kb
Trung tâm 1 1060x150 200kb
Full Top Home Page 2 (NEW) Masthead lớn 1100x250 200kb

130,000,000

250,000 Xem
Background

444x1040

170x900

200kb
Phải 1 300x600 200kb
Trung tâm 1 1060x150 200kb

 

Premium Background trang trong CPD

Đơn giá VNĐ/ngày, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Vị trí Kích thước Dung lượng Chia sẻ CPD Demo
Combo
Bóng đá
Combo
Tin tức
Combo
Doanh nhân
Combo
Bạn trẻ

Combo

Đời sống

Premium
trang trong

(1)

Masthead 1 1100x100 200kb 2 25,000,000 15,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb

Premium
trang trong

(2)

Masthead 2 1100x250 200kb 2 30,000,000 20,000,000 25,000,000 12,000,000 12,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb

Super Premium Backgroud
Trang trong

(1)

Masthead 1100x100 200kb 2 30,000,000 20,000,000 25,000,000 12,000,000 12,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb
Phải 1 300x600 200kb

Super Premium Backgroud
Trang trong

(2)

Masthead 1100x250 200kb 2 35,000,000 25,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 XEM
Background 444x1040 170x900 200kb
Phải 1 300x600 200kb

 

Premium Background trang trong CPM

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Vị trí Kích thước Dung lượng CPM Demo
Combo
Bóng đá
Combo
Tin tức
Combo
Doanh nhân
Combo
Bạn trẻ

Combo

Đời sống

Premium
Trang trong (1)
Masthead 1 1100x100 200kb 50,000 50,000 50,000 45,000 45,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Premium
Trang trong (2)
Masthead 2 1100x250 200kb 60,000 60,000 60,000 55,000 55,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Masthead
plus
Masthead 2 1100x250 200kb 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 XEM
Sticky 740x120 200kb
Banner PC layout trang trong (1) Masthead 1 1100x100 200kb 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb
Phải 2 300x250 200kb
Hot 336x280 200kb
Trôi ngữ cảnh 300x600 200kb
Banner PC layout trang trong (2) Masthead 2 1100x250 200kb 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 XEM
Background 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb
Phải 2 300x250 200kb
Hot 336x280 200kb
Trôi ngữ cảnh 300x600 200kb

Super premium background PC

(1)

Masthead 1 (*) 1100x100 200kb 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

XEM

Background (**) 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb

Super premium background PC

(2)

Masthead 2 (*) 1100x250 200kb 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

XEM

Background (**) 444x1040
170x900
200kb
Phải 1 300x600 200kb
 

 

Trang chủ: Trang chủ.

Cb Bóng đá: Bóng đá, Thể thao.

Cb Tin tức: Tin tức, Thế giới.

Cb Doanh nhân: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xe máy, Thị trường tiêu dùng, Pháp luật, Giáo dục, Ô tô.

Cb Bạn trẻ: Thời trang, Du lịch, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech, Đàn ông, Phi thường kỳ quặc, Media.

Cb Đời sống: Làm đẹp, Sức khoẻ, Giải trí, Ẩm thực

 

Vùng an toàn bộ Premium Banner Bộ Premium Banner thay đổi kích thước như sau

- Trang chủ:  120x600

- Trang trong: 120x600

(*) Quy định về Masthead (1100x250): 
- Banner và TVC gắn trên banner: Khách hàng gửi banner và file video cho 24h.
- Nhúng in-banner TVC autoplay sound off giá = giá vị trí x1.3

(**) Bao gồm background trái + phải. Kích thước thiết kế: Vùng an toàn = 120x600

 

Lưu ý: Với các mục Bóng đá, Thể thao, Premium Background trang trong tại các bài viết, trang chuyên mục được ưu tiên hiển thị sau các gói tài trợ dành riêng cho các giải đấu hoặc các sự kiện đặc biệt, như: Premier League, Serie A, Laliga, World Cup, Euro, Asiad, Sea Games, AFF Cup,... (nếu còn tài nguyên)


Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#