Graphic Ads Mobile - Rich Media

Rich Media

Đơn giá VNĐ, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Rich media Kích thước Vị trí áp dụng Trang áp dụng CPD CPM Demo
Slider Theo vị trí áp dụng

Onpage
Center 1
Center 2

Toàn trang Giá vị trí x 1.3 Giá vị trí x 1.3 Xem
Banner TVC
(TVC gắn trực tiếp vào banner)
-

Pre-article

Inpage

Onpage

Trang bài viết Giá vị trí x 1.3 Giá vị trí x 1.3 Xem
Lead form banner - Pre-article
Inpage
Onpage
Trung tâm 1
Trung tâm 2
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Giá vị trí x 1.3 Xem
Crystal (NEW) 320x85 Sticky Mobile Toàn trang trừ trang chủ - Giá vị trí x 1.3 Xem
Sticky Carousel (NEW) 320x85 Sticky Mobile Toàn trang trừ trang chủ - Giá vị trí x 1.3 XEM
Interactive (NEW) - Tất cả vị trí Toàn trang - Giá vị trí x 1.3

TOUCH

SLIDE

A/B

 

(1) Quy định về TVC: 
- Áp dụng cho các vị trí: Pre-article, Inpage, Onpage
- Banner và TVC gắn trên banner: Khách hàng gửi banner và file video cho 24h
- Nhúng in-banner TVC autoplay sound off giá = giá vị trí x1.3

(2) Quy định về Slider: 
- Áp dụng cho các vị trí: Pre-article, Inpage, Onpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2
- Giá add-on = giá vị trí x1.3


Demo Sản Phẩm

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#