Graphic Ads Mobile - Rich Media

Rich Media

Đơn giá VNĐ, giá chưa bao gồm 10% VAT, ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu

Rich media Kích thước Vị trí áp dụng Trang áp dụng CPD CPM Demo
Banner TVC
(TVC gắn trực tiếp vào banner)
-

Inpage

Onpage

Trang bài viết Giá vị trí x 1.3 Giá vị trí x 1.3 Xem
Lead form banner - Inpage
Onpage
Trung tâm 1
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Giá vị trí x 1.3 Xem

Demo Sản Phẩm

Website tin tức, giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam!

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#