OUTSTREAM

STT Vị trí Kích thước Dung lượng Giá Standard Outstream Outstream Plus
1 Onpage 300x250 15s: 2MB
30s: 3MB
45s: 4MB
Giá vị trí x 1.3 XEM XEM
2 Trung tâm 1
3 Trung tâm 2

 

Demo Sản Phẩm

Website tin tức, giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam!

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#