OUTSTREAM

Outstream Standard

STT Vị trí Kích thước Dung lượng Giá DEMO
1 Onpage (MB) 300x250

Banner: 200 kB

Video 15s: 2MB

Giá vị trí x 1.3 VIDEO ONLY
VIDEO + BANNER
2 Trung tâm 1 (MB)
3 Trung tâm 2 (MB)

 

 • Yêu cầu: Video tỷ lệ 16:9 + banner 300x169
 • Dạng video hỗ trợ: Mp4, VAST; không có khoảng đen trong video
 • Banner: jpg, png, html
 •  

Outstream Plus

STT Vị trí Kích thước Dung lượng Giá DEMO
1 Onpage (MB) Hot (PC): 336x280
Vị trí khác: 300x250

Banner: 200 kB

Video 15s: 2MB

Giá vị trí x 1.3 VIDEO ONLY
VIDEO + BANNER
2 Trung tâm 1 (MB)
3 Trung tâm 2 (MB)
 •  
 • Yêu cầu: Video tỷ lệ 16:9 + banner 300x250/336X280
 • Dạng video hỗ trợ: Mp4, VAST; không có khoảng đen trong video
 • Banner: jpg, png, html
 • -  Đối với phần title, mô tả, button:
 • + Tiêu đề quảng cáo: tối đa 25 ký tự
 • + Mô tả quảng cáo: tối đa 70 ký tự
 • + Button: tối đa 8 ký tự

Demo Sản Phẩm

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#