Graphic Ads Desktop - Rich Media

Rich Media

Đơn giá VNĐ, giá chưa bao gồm 10% VAT, ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu

Rich media Kích thước Vị trí áp dụng Chuyên mục áp dụng CPD - CPM Demo
Expand center 696x392 Trung tâm Trang chủ Giá vị trí x 1.3 Xem
Expand 600x600 Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Hot 1
Trôi màn hình
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Xem
Expand plus 1004x600 Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Hot 1
Trôi màn hình
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.7 Xem
Expand take over 1260x630 Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Hot 1
Trôi màn hình
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 2.1 Xem

Banner TVC
(TVC gắn trực tiếp

vào banner)

-

Masthead 970x250

Phải 1

Trôi ngữ cảnh

Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Xem
Full Ads - Rich media Banner ảnh (500x90) + Video (160x90) In-Image Du lịch, Ẩm thực, Làm đẹp, Thời trang 16,000 Xem
Bóng đá 20,000
Vleague - Bóng đá 25,000
Lead form banner - Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Masthead 970x250
Background (*)
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Xem
 

(*) Chỉ hiển thị form điền thông tin ở 1 bên Background


Website tin tức, giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam!

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#