Graphic Ads Desktop - Rich Media

Rich Media

Đơn giá VNĐ, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Rich media Kích thước Vị trí áp dụng Chuyên mục áp dụng CPD - CPM Demo
Expand Trung tâm trang chủ (NEW)

Expanded: 1060x250

Collapsed: 1060x150

Trung tâm trang chủ Trang chủ Giá vị trí x 1.3 Xem
Zoom-in (NEW) - Tất cả vị trí Toàn trang Giá vị trí x 1.3 Xem
Interactive (NEW) - Tất cả vị trí Toàn trang Giá vị trí x 1.3

1. CLICK/HOVER

2. A/B

Carousel Shopping (NEW) -

Phải 1

Trôi ngữ cảnh

Toàn trang Giá vị trí x 1.3 Xem
Slider Theo vị trí hiển thị Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Hot 1
Inread (535x300)
Toàn trang Giá vị trí x 1.3 Xem
Expand center 696x392 Trung tâm Trang chủ Giá vị trí x 1.3 Xem
Expand 600x600 Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Xem
Expand plus 1004x600 Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.7 Xem

Banner TVC
(TVC gắn trực tiếp

vào banner)

-

Top Billboard

Masthead (970x250)

Phải 1

Trôi ngữ cảnh

Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Xem
Lead form banner - Phải 1
Trôi ngữ cảnh
Masthead (970x250)

Top Billboard

Trang chủ
Trang chuyên mục
Giá vị trí x 1.3 Xem
 

* Chỉ hiển thị form điền thông tin ở 1 bên Background

(1) Quy định về TVC: 
- Áp dụng cho các vị trí: Masthead (1100x250)
, Phải 1, Trôi ngữ cảnh
- Banner và TVC gắn trên banner: Khách hàng gửi banner và file video cho 24h
- Nhúng in-banner TVC autoplay sound off giá = giá vị trí x1.3

(2) Quy định về Slider: 
- Áp dụng cho các vị trí: Phải 1, Trôi ngữ cảnh
- Giá add-on = giá vị trí x1.3


Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#