}

In-Image Ads

Quảng cáo hiển thị hình ảnh (kích thước nhỏ, lớn hoặc mở rộng) xuất hiện trên nền ảnh thuộc nội dung bài viết, tiếp cận một cách tự nhiên, không ảnh hưởng tới mạch đọc của độc giả.

 
 • In-image Basic

  Quảng cáo hiển thị hình ảnh kích thước nhỏ xuất hiện trên nền ảnh thuộc nội dung bài viết, tiếp cận một cách tự nhiên, không ảnh hưởng tới mạch đọc của độc giả.

   

  Trang áp dụng: Trang bài viết

   

  Thông số kĩ thuật:

  Phiên bản: Desktop, Mobile

  Kích thước thiết kế:

  - PC: 660x90

  - Mobile: 660x124

  Dung lượng: 300kb

 • In-image Expandable

  Quảng cáo hiển thị ở phía trên hình ảnh nội dung trước khi mở rộng và bao trọn toàn bộ hình ảnh nội dung trong 5s, tạo sự tiếp cận tự nhiên và tăng sự chú ý, tương tác của độc giả với thông điệp quảng cáo

   

  Trang áp dụng: Trang bài viết

   

  Thông số kĩ thuật:

  Phiên bản: Desktop, Mobile

  Kích thước thiết kế:

  - PC:

  + Banner thu nhỏ: 660x90

  + Banner khi mở rộng: 660x510

  - Mobile:

  + Banner thu nhỏ: 660x124

  + Banner khi mở rộng: 660x660

  Dung lượng: 300kb mỗi banner

 • In-image Takeover

  Quảng cáo bao trùm toàn bộ hình ảnh nội dung 5s trước khi thu nhỏ ở dưới chân bài viết, giúp gây ấn tượng rõ ràng hơn với độc giả và gia tăng mức độ tiếp cận hình ảnh

   

  Trang áp dụng: Trang bài viết

   

  Thông số kĩ thuật:

  Phiên bản: Desktop, Mobile

  Kích thước thiết kế:

  - PC:

  + Banner thu nhỏ: 660x90

  + Banner khi mở rộng: 660x420

  - Mobile:

  + Banner thu nhỏ: 660x124

  + Banner khi mở rộng: 660x458

  Dung lượng: 300kb mỗi banner

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#