}

Gallery

Quảng cáo Gallery với format thiết kế đơn giản và thân thiện với giao diện website, Gallery tập trung khả năng gây ấn tượng của sản phẩm đến người dùng thông qua kích thước hình ảnh to và khả năng tự động trình diễn các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu.

 
 • Các giá trị của quảng cáo Gallery

  - Tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo

  - Trình diễn tối đa 10 sản phẩm trên 1 vùng quảng cáo bất kỳ

   

  PHIÊN BẢN - Vị trí

  - PC: Trôi ngữ cảnh

  - Mobile: Trung tâm 2

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#