}

TOP

 • Quảng cáo xuất hiện vị trí ngay đầu trang, tối đa lượng tiếp cận tới độc giả khi vào trang.

   

  Trang áp dụng: Toàn trang

   

  Thông số kĩ thuật:

  Phiên bản: Mobile

  Kích thước không responsive: 320x160px

  Dung lượng: 200kb

   

  - Banner HTML5 định dạng zip dùng trang HTML5 Validator để check

  - Đối với banner Responsive: 24h xử lý banner kích thước 640x200px

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#