PR TIN LIÊN QUAN

 • PR box tin liên quan có hình thức hiển thị tương đồng với bài viết nội dung nằm trong box tin liên quan. Tạo cảm giác thân thiện với người dùng.

   

  Phiên bản: Desktop, Mobile

   

  Vị trí hiển thị:

  - PC: hiển thị trên trang bài viết 24h tại vị trí thứ 2 thuộc box tin liên quan.

  - Mobile: hiển thị trên trang bài viết 24h tại vị trí thứ 4 thuộc box tin liên quan dưới tên tác giả.

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#