}

PR NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

 •  

  Là một dạng hình thức bài PR được hiển thị tại vị trí cố định trong luồng đọc nội dung. Truyền tải thông điệp tự nhiên, truyền thông về sản phẩm, định hướng dư luận về lợi ích của nhãn hàng.

   

  Phiên bản:Mobile

   

  Vị trí hiển thị:

  Dưới Banner Trung tâm 2

  (Xuất hiện trên trang chuyên mục

  cấp 1, chuyên mục cấp 2, bài viết)

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#