}

Phải 1

 • Quảng cáo hiển thị kích thước lớn tại vị trí đầu tiên ở cột phải trang giúp thể hiện hình ảnh, thông tin và thông điệp một cách rõ ràng và nổi bật.

   

  Vị trí hiển thị bắt mắt, tần suất nhìn thấy banner nhãn hàng cao, phù hợp với hầu hết các thương hiệu muốn lan tỏa hình ảnh.

   

  Trang áp dụng: Toàn trang

   

  Thông số kĩ thuật:

  Phiên bản: Desktop

  Kích thước: 300x600

  Dung lượng: 200kb

   

  Banner HTML5 định dạng zip dùng trang HTML5 Validator để check

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#