}

TRUNG TÂM 1, 2

 • Quảng cáo hiển thị tại tất cả các trang (trang chủ, trang chuyên mục, trang bài viết...) tại các vị trí thu hút chú ý của độc giả trong quá trình trải nghiệm đọc tin trên site.

   

  Trang áp dụng: Toàn trang

   

  Thông số kĩ thuật:

  Phiên bản: Mobile

  Kích thước không responsive: 300x250

  Dung lượng: 200kb

   

  - Banner HTML5 định dạng zip dùng trang HTML5 Validator để check

  - Đối với banner Responsive: 24h xử lý banner kích thước 600x500

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#