Graphic Ads Desktop - CPM

Graphic Ads Desktop

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

STT Vị trí Kích thước Dung lượng CPM Demo vị trí banner
Trang chủ Trang trong Trang
chủ
Trang
chuyên
mục
Trang
bài
viết
1   Top Billboard (NEW) 1920x270 200kb - 65,000 - - XEM
1   Trung tâm 696x150 200kb 40,000 - XEM XEM XEM
2   Masthead (*)

1100x100

1100x250

200kb -

10,000

25,000

3   Phải 1 300x600 200kb

30,000

12,000

4   Trôi ngữ cảnh 300x600 200kb 15,000 10,000
5   Phải 2 300x250 200kb 15,000 10,000
6   Hot 336x280 200kb

15,000

10,000

7   Trôi màn hình trái 160x600 200kb

35,000

-

8   Trôi màn hình phải 160x600 200kb 35,000 -
9   Background (**) 444x1040
170x900
200kb - 50,000
10   Chân bài viết 740x120 200kb - 10,000
 

 

Trang chủ: Trang chủ.

Cb Bóng đá: Bóng đá, Thể thao.

Cb Tin tức: Tin tức, Thế giới.

Cb Doanh nhân: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xe máy, Thị trường tiêu dùng, Pháp luật, Giáo dục, Ô tô.

Cb Bạn trẻ: Thời trang, Du lịch, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech, Cười, Phi thường kỳ quặc, Media.

Cb Đời sống: Làm đẹp, Sức khoẻ, Đời sống showbiz, Giải trí, Ẩm thực

(*) Quy định về TVC:  Xem tại đây

(**) Quy định về Slider:  Xem tại đây

(**) Bao gồm background trái + phải. Kích thước thiết kế: Vùng an toàn = 80x510

In-image Desktop

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

STT Format Kích thước Dung lượng CPM Demo Ghi chú
1   In-image Basic 740x90 300 KB 30.000

 

XEM

 

Hỗ trợ ảnh thường (jpg), ảnh động dạng (gif), html5

Không áp dụng TVC

2   In-image Takeover

Banner lớn: 740x470

Banner nhỏ: 740x90

300 KB 40.000 XEM
3   In-image Expandable

Banner lớn: 740x560

Banner nhỏ: 740x90 

300KB 40.000 XEM

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#