Graphic Ads Desktop - CPD

Graphic Ad CPD

Đơn giá VNĐ/tuần, chưa bao gồm 10% VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu

Vị trí Kích thước Dung lượng Chia sẻ CPD Demo
Trang chủ Combo
Bóng đá
Combo
Tin tức
Combo
Doanh nhân
Combo
Thời trang
Combo Làm đẹp
Masthead (*) 970x250 200kb 3 - 40,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 18,000,000 Trang
chủ
970x90 200kb 3 - 25,000,000 20,000,000 20,000,000 8,000,000 8,000,000
Trung tâm 696x120 200kb 3 90,000,000 - - - - -
Phải 1 300x600 200kb 3 120,000,000 40,000,000 35,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000
Phải 2 300x250 200kb 3 35,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
Trôi ngữ cảnh 300x600 200kb 3 40,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 14,000,000
Hot 1 336x280 200kb 3 35,000,000 16,000,000 16,000,000 10,000,000 5,000,000 6,000,000 Trang
trong

Background

(**)

444x1040
209x900
200kb 2 - 100,000,000 60,000,000 40,000,000 25,000,000 30,000,000
Trôi màn
hình trái
160x600 200kb 2 80,000,000 - - - - -
Trôi màn
hình phải
160x600 200kb 2 80,000,000 - - - - -
Chân
bài viết
696x120 200kb 3 - 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 12,000,000
 

 

Trang chủ: Trang chủ.

Cb Bóng đá: Bóng đá, Thể thao.

Cb Tin tức: Tin tức, Thế giới.

Cb Doanh nhân: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xe máy, Thị trường tiêu dùng, Pháp luật, Giáo dục, Ô tô.

Cb Thời trang: Thời trang, Du lịch, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech, Cười, Phi thường kỳ quặc, Media.

Cb Làm đẹp: Làm đẹp, Sức khoẻ, Đời sống showbiz, Giải trí, Ẩm thực

(*) Quy định về TVC: 
- Áp dụng cho các vị trí: Masthead 970x250, Phải 1, Trôi ngữ cảnh
- Banner và TVC gắn trên banner: Khách hàng gửi banner và file video cho 24h
- Nhúng in-banner TVC autoplay sound off giá = giá vị trí x1.3

 

(**) Quy định về Slider: 
- Áp dụng cho các vị trí: Phải 1, Trôi ngữ cảnh
- Giá add-on = giá vị trí x1.3
- Link demo: Click here

 

(**) Bao gồm background trái + phải. Kích thước thiết kế: Vùng an toàn = 160x600


Website tin tức, giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam!

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#