PROGRAMMATIC GUARANTEED DEAL (PG DEAL)

Về Programmatic Guaranteed Deal

#

Là Hình thức triển khai các chiến dịch quảng cáo một cách tự động thông qua hệ thống của Google (Ad Manager 360 & DV360)

 

Bằng việc kết hợp các chức năng Google cung cấp trên Ad Manager 360 & DV360, chiến dịch quảng cáo sẽ được triển khai hiêu quả hơn với target khách hàng mục tiêu chính xác và chi tiết thông qua nhân khẩu học (Về độ tuổi, giới tính của user)

 

Về cơ bản, Programmatic Guaranteed Deal tương tự như các booking truyền thống, inventory và giá sẽ được cố định trước khi triển khai chiến dịch thực tế

 

Quy trình Programmatic Guaranteed Deal

Khách hàng (Advertiser) tùy chọn tài khoản DV360 sẽ chạy PG Deal

Hệ thống Google mà 24h vận hành

Cơ hội tiếp cận chính xác hàng triệu độc giả Nam và Nữ thông qua việc sử dụng kết hợp các hệ thống của Google về nhân khẩu học:

Hình thức chạy

Bán theo CPM

 

Áp dụng cho

KH không có tài khoản DV360 – vận hành qua tài khoản 24h

KH có tài khoản DV360

 

Định dạng Creative chạy PG

Publisher managed

Advertiser provided

 

Báo cáo số liệu

Các chiến dịch được vận hành qua hệ thống của Google (tuân theo quy chuẩn chung) nênsố liệu sẽ chính xác cao và đáng tin cậy

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#