Graphic Ads Desktop - CPD

Graphic Ad CPD

Đơn giá VNĐ/tuần, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

Vị trí Kích thước Dung lượng Chia sẻ CPD Demo
Trang chủ Combo
Bóng đá
Combo
Tin tức
Combo
Doanh nhân
Combo
Bạn trẻ
Combo Đời sống
Top Billboard (NEW) 1920x270 200kb 3 200,000,000 100,000,000 70,000,000 70,000,000 45,000,000 45,000,000 Trang
trong
Masthead (*) 1100x250 200kb 3 150,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 18,000,000 Trang
chủ
1100x100 200kb 3 120,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 8,000,000 8,000,000
Trung tâm 1 1060x150 200kb 3 80,000,000 - - - - -

Trung tâm 2

1060x150 200kb 3 40,000,000 - - - - -
Phải 1 300x600 200kb 3 100,000,000 40,000,000 35,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000
Trôi ngữ cảnh 300x600 200kb 3 40,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 14,000,000
Trôi màn hình trái 160x600 200kb 2 80,000,000 - - - - -  
Trôi màn hình phải 160x600 200kb 2 80,000,000 - - - - -  

Background

(**)

444x1040
170x900
200kb 2 170,000,000 100,000,000 60,000,000 40,000,000 25,000,000 30,000,000
Chân
bài viết
740x120 200kb 3 - 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 12,000,000

 

Trang chủ: Trang chủ.

Cb Bóng đá: Bóng đá, Thể thao.

Cb Tin tức: Tin tức, Thế giới.

Cb Doanh nhân: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xe máy, Thị trường tiêu dùng, Pháp luật, Giáo dục, Ô tô.

Cb Bạn trẻ: Thời trang, Du lịch, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech, Đàn ông, Phi thường kỳ quặc, Media.

Cb Đời sống: Làm đẹp, Sức khoẻ, Giải trí, Ẩm thực

(*) Quy định về TVC:  Xem tại đây

(**) Quy định về Slider:  Xem tại đây

(**) Bao gồm background trái + phải. Kích thước thiết kế: Vùng an toàn = 80x510


Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#