Báo Giá Native Ads

Native Ads

Đơn giá VNĐ/CPC, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

STT Gói Vị trí hiển thị Thiết bị Tính năng CPC Demo Proposal
Hiển thị giá

Hiển thị

miêu tả

1   Focus

Trôi ngữ cảnh

Desktop Add miêu tả 5,000 - XEM XEM
2   Regular 2

Trôi ngữ cảnh

Desktop Add giá
Add miêu tả
Add call to action
5,000 XEM XEM XEM
3   Gallery Trôi ngữ cảnh Desktop Add giá
Add miêu tả
​Thay đổi call to action
5,000 XEM XEM XEM
4   Onpage Onpage Mobile Add miêu tả 5,000 - XEM XEM
 

Yêu cầu 

 

STT Gói Kích thước hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh Tên brand Title Description Giá Call to action Số mẫu quảng cáo
1 Regular 2 240x180 4:3 < 25 ký tự < 30 ký tự < 60 ký tự < 15 ký tự < 30 ký tự 10
2 Focus 240x180 4:3 < 30 ký tự < 40 ký tự < 50 ký tự - - 10
3 Gallery 320x180 16:9 < 30 ký tự < 60 ký tự < 30 ký tự < 15 ký tự < 15 ký tự 5
4 Onpage 320x250 4:3 < 18 ký tự < 40 ký tự - - - 2

Demo Sản Phẩm

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#