SOCIAL MEDIA

 • Case Study 1 - Hi-tech

  Samsung QLED TV

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  16/01/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Share link bài PR lên Fanpage

 • Case Study 2 - Real Estate

  Novaland - Dự án Aqua City

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  02/01/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Share link bài PR lên Fanpage

 • Case Study 3 - Hi-tech

  Ariston

  #
  #
   

  Mô tả chiến dịch

  09/01/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng post Ảnh đơn

 • Case Study 4 - Medical Care

  VitaDairy

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  03/08/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng post Ảnh đơn

 • Case Study 5 - Hi-tech

  LG DUAL COOL

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  24/03/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng post Album ảnh

 • Case Study 6 - App

  Viettel

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  04/07/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng post Album ảnh

 • Case Study 7 - Car/Bike

  Vinfast

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  13/09/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng post Album ảnh

 • Case Study 8 - App

  Gojek

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  05/08/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng post video

 • Case Study 9 - Hi-tech

  LG OLED TV

  #
  #
   

  Mô tả chiến dịch

  20/04/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng post video

 • Case Study 9 - Hi-tech

  Oppo Reno 3

  #
  #
   

  Mô tả chiến dịch

  08/05/2020

   

  Hình thức hiển thị

  Dạng chia sẻ lại link livestream trên fanpage

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#