SOCIAL MEDIA

  • Case Study 1 - Hi-tech

    Samsung QLED TV

    #
    #

    Mô tả chiến dịch

    16/01/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Share link bài PR lên Fanpage

  • Case Study 2 - Real Estate

    Novaland - Dự án Aqua City

    #
    #

    Mô tả chiến dịch

    02/01/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Share link bài PR lên Fanpage

  • Case Study 3 - Hi-tech

    Ariston

    #
    #
     

    Mô tả chiến dịch

    09/01/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng post Ảnh đơn

  • Case Study 4 - Medical Care

    VitaDairy

    #
    #

    Mô tả chiến dịch

    03/08/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng post Ảnh đơn

  • Case Study 5 - Hi-tech

    LG DUAL COOL

    #
    #

    Mô tả chiến dịch

    24/03/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng post Album ảnh

  • Case Study 6 - App

    Viettel

    #
    #

    Mô tả chiến dịch

    04/07/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng post Album ảnh

  • Case Study 7 - Car/Bike

    Vinfast

    #
    #

    Mô tả chiến dịch

    13/09/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng post Album ảnh

  • Case Study 8 - App

    Gojek

    #
    #

    Mô tả chiến dịch

    05/08/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng post video

  • Case Study 9 - Hi-tech

    LG OLED TV

    #
    #
     

    Mô tả chiến dịch

    20/04/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng post video

  • Case Study 9 - Hi-tech

    Oppo Reno 3

    #
    #
     

    Mô tả chiến dịch

    08/05/2020

     

    Hình thức hiển thị

    Dạng chia sẻ lại link livestream trên fanpage

Website tin tức, giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam!

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#