Programmatic Guaranteed Deal

 • SHOPEE

  "Flash Sales sinh nhật 12.12"

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  09/12 - 12/12/2019

   

  Vị trí hiển thị

  Premium background PC
  Trang chuyên mục

 • FAMI

  "Thêm đậu, thêm ngon"

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  23/08 - 26/08/2019

   

  Vị trí hiển thị

  Premium background
  Trung tâm, Trang chủ PC

   

  Target

  User nữ

 • OPPO

  OPPO A9 Launching

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  12/09 - 27/09/2019

   

  Vị trí hiển thị

  Inpage mobile
  Trang bài viết

   

  Target

  Thiết bị sử dụng của user, chuyên mục

 • BIA 333

  "Thêm tiện nghi, nhân 3 tuyệt hảo"

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  01/08 - 23/08/2019

   

  Vị trí hiển thị

  Preroll mobile
  Trang chuyên mục

 • HONDA CRV

  "Khai phá giác quan thứ 6"

  #
  #

  Mô tả chiến dịch

  30/07 - 04/08/2019

   

  Vị trí hiển thị

  Inpage mobile
  Trang bài viết

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#