VƯỢT MẶT PC, MOBILE TĂNG TRƯỞNG MẠNH

vuot-mat-pc-mobile-tang-truong-manh

Bất chấp rất nhiều cải tiến công nghệ trong lĩnh vực tiếp thị số, quảng cáo hiển thị và nền tảng của nó vẫn bị hiểu sai trầm trọng là được xây dựng dựa trên Impression (lượt hiển thị), click (nhấp chuột) và conversion (chuyển đổi).

    Chuyên mục
    Bài viết phổ biến
    <