Gói PR box tin

#

Là hình thức bài PR được hiển thị tại các vị trí cố định trong luồng đọc nội dung. Truyền tải thông điệp tự nhiên, truyền thông về sản phẩm, định hướng dư luận về lợi ích của nhãn hàng

 

Vị trí hiển thị

#

Vị trí phiên bản PC

 • • Tin liên quan
 • • Tin cùng sự kiện
#

Vị trí phiên bản Mobile

 • • Tin liên quan
 • • Tin cùng sự kiện
 • • PR Infeed
 • • Tin cùng mục
 • • PR tin nhiều người đọc
#

Combo chuyên mục

 • • Trang chủ
 • • Bóng đá
 • • Combo tin tức
 • • Combo Doanh nhân
 • • Combo Thời trang
 • • Combo làm đẹp
 

PR Box tin liên quan

Giới thiệu chung

Pr box tin liên quan có hình thức hiển thị tương đồng với bài viết nội dung nằm trong box tin liên quan

 

Vị trí

 • PC: Hiển thị trên trang bài viết 24h tại vị trí thứ 2 thuộc box tin liên quan
 • Mobile: hiển thị trên trang bài viết 24h tại vị trí thứ 4 của box tin liên quan dưới tên tác giả

PR Box tin cùng sự kiện

Giới thiệu chung

Pr box tin có hình thước hiển thị tương đồng với bài viết nội dung nằm trong box tin cùng sự kiện

 

Vị trí

 • PC: Hiển thị trên trang bài viết 24h tại vị trí thứ 4 thuộc box tin cùng sự kiện
 • Mobile: hiển thị trên trang bài viết 24h tại vị trí thứ 4 thuộc box tin cùng sự kiện dưới tên tác giả
#

PR Box tin cùng mục

#

Giới thiệu chung

PR box tin cùng mục có hình thức hiển thị tương đồng với bài viết nội dung. PR tin cùng mục được phát triển riêng cho trang bài viết trên Mobile.

 

Vị trí

 • Mobile: hiển thị trên trang bài viết 24h tại vị trí thứ 7 trong box chuyên mục dưới tên tác giả (Tại chuyên mục Bóng đá, Thể thao, Kinh doanh, Thị trường tiêu dùng, box hiển thị tại vị trí thứ 6).

PR Infeed

Giới thiệu chung

PR box tin có hình thức hiển thị tương đồng với bài viết nội dung, được phát triển riêng cho giao diện toàn trang trên Mobile

 

Vị trí

 • Trang chủ: Dưới box thế giới
 • Trang chuyên mục: Dưới box cặp mục & bên trên “Dành cho phái đẹp”
 • Trang bài viết: Dưới box “Tin cùng sự kiện”
#

PR Tin nhiều người đọc

#

Giới thiệu chung

PR box tin có hình thức hiển thị tương đồng với box tin nội dung cùng chủ đề, thiết kế bắt mắt giúp thu hút quan tâm của độc giả.

 

Vị trí

 • Mobile: Dưới banner Trung tâm 2 (Xuất hiện trên trang chuyên mục cấp 1, chuyên mục cấp 2, bài viết)
#

Quy định hiển thị nội dung

Liên hệ để biết thông tin chi tiết

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#