PREMIUM PRIVATE EXCHANGE – TƯƠNG LAI CHO PREMIUM PUBLISHER

premium-private-exchange-tuong-lai-cho-premium-publisher

Theo báo cáo “The State of Programmatic Selling, 2015” do Ad Exchanger thực hiện trên 812 đại diện đến từ các thành phần khác nhau trong lĩnh vực truyền thông...

ADVERTISER, PUBLISHER VÀ CÂU CHUYỆN VIEWABILITY

advertiser-publisher-va-cau-chuyen-viewability

Triển vọng của việc chỉ số “vCPM” (Viewable CPM – chi phí tính trên lượt hiển thị được nhìn thấy) trở thành tiêu chuẩn cho hoạt động mua truyền thông số đã từng khiến các nhà xuất bản nội dung (Publisher) lo sợ cách đây một năm. Nhưng hiện nay, nhiều Publisher đã bắt đầu phát triển mô hình định giá dựa trên Viewability. Tuy nhiên, áp dụng vào thực tế hình thức giao dịch này không phải là không tồn tại những thách thức.

    Chuyên mục
    Bài viết phổ biến
    <