VƯỢT MẶT PC, MOBILE TĂNG TRƯỞNG MẠNH

vuot-mat-pc-mobile-tang-truong-manh

Bất chấp rất nhiều cải tiến công nghệ trong lĩnh vực tiếp thị số, quảng cáo hiển thị và nền tảng của nó vẫn bị hiểu sai trầm trọng là được xây dựng dựa trên Impression (lượt hiển thị), click (nhấp chuột) và conversion (chuyển đổi).

VẬN DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

van-dung-du-lieu-de-giu-chan-khach-hang

Trong thời đại mà Internet mang đến cho khách hàng những lựa chọn gần như không giới hạn, thì các nhãn hàng phải trở nên nổi bật bằng cách sử dụng dữ liệu để tạo nên các trải nghiệm được cá nhân hóa cho người dùng.

    Chuyên mục
    Bài viết phổ biến
    <